3XD er enkel og fleksibel digitalisering med stort udbytte.

3XD er en videreudvikling af InComs digitaliseringskoncept. Processen er tilpasset, og resultaterne udmønter sig i udbud på istandsættelse, e-syn, IKT vejledning, driftsinformationer, udlejningsmateriale og meget mere. Systemet er yderst fleksibelt og udmærker sig ved høj grad af leverandøruafhængighed.

E-syns modellen

Den Digitale Grundmodel

 

3XD digitalisering til E-syn og udbud af håndværkerydelser til istandsættelse af flytteboliger.

Det er i gennemsnit muligt at spare 30 % – eller godt 8.500 kr. samt 2-3 arbejdstimer pr. fraflytning, ved at kombinere E-syn med udbud af istandsættelsesarbejdet.

Fordelen findes efter 3XD bolig- og bygningsdigitalisering. Ved at opmåle boligerne opnår synsmedarbejderen viden om lejemålenes præcise størrelse og derved viden om præcis, hvor meget væg, der skal males, eller hvor meget gulv der skal slibes. Der betales for lejemålets faktiske m2 i stedet for et skøn. Ved samtidigt at konkurrenceudsætte istandsættelsesarbejderne kan man sikre en yderligere besparelse på helt op til 40 %.

Det lavpraktiske slutprodukt ved fraflytning.

 • Synet gennemføres på en tablet i stedet for på papir
 • Den samlede pris for istandsættelse oplyses her og nu, hvis der er gennemført udbud
 • Hele synsforretningen afsluttes på stedet, synsrapporten sendes på e-mail eller printes til fraflytteren, og alle rekvisitioner sendes automatisk til håndværkere
 • Det er nemt og overskueligt at skelne mellem normalistandsættelse, misvedligehold, slid og ælde, og programmet beregner selv, hvem der skal betale for hvad.


Fordele ved 3XD digitalisering

For boligselskabet

 • Nem administration da synsrapporten automatisk arkiveres i administrationssystemet
 • Klare aftaler med håndværkere og leverandører, som sikrer en klar, effektiv og ensrettet proces omkring istandsættelsesarbejdet
 • Færre udgifter til istandsættelse af fraflytterboliger og dermed besparelser til gavn for alle beboere
 • Færre fejl ved manglende overholdelse af frister og fotodokumentation sikrer bedre bevisbyrde

For fraflytteren

 • En tryg og effektiv servicering med øjeblikkelig dokumentation for de indgåede aftaler
 • En lavere istandsættelsesregning

For synsmedarbejderen

 • Mindre papirarbejde da synet afsluttes på stedet
 • Større sikkerhed for overholdelse af frister og bedre mulighed for dokumentation ved tvister med fraflytter
 • En let og overskuelig brugerflade som alle medarbejdere kan betjene
Til tops