Med 3XD digitalisering bliver det nemt og simpelt at udforme IKT vejledningen i forhold til vedligeholdelse og udbygning af BIM modellerne, og 3XD sikrer, at de leverede informationer kan anvendes direkte i den efterfølgende drift og planlægning.

3XD leveres med IKT materiale, så det bliver simpelt for rådgiveren at gennemskue omfanget af opgaven. Derudover sikres en optimal anvendelighed af de leverede digitale informationer fra et byggeprojekt eller en renovering.

 

 

Til tops