Digitalisering

Enkel og fleksibel digitalisering af lejemål, bygninger og udearealer med stort udbytte

3XD Digitalisering

Store fordele ved digitalisering

Ved bolig- og bygningsdigitalisering bliver boligerne nøje opmålt, og synsmedarbejderen opnår derigennem viden om lejemålenes præcise størrelse og får information om, præcis hvor meget væg, der skal males, eller hvor meget gulv der skal slibes. Der bliver derfor betalt for lejemålets faktiske m2 størrelse i stedet for et skøn. Ved samtidigt at konkurrenceudsætte istandsættelsesarbejderne kan man sikre en yderligere besparelse på helt op til 40 %.

- Synet gennemføres nemt på en tablet i stedet for på papir.

- Den samlede pris for istandsættelse oplyses her og nu, hvis der er gennemført udbud.

- Hele synsforretningen afsluttes på stedet, synsrapporten sendes på e-mail eller printes til fraflytteren, og alle rekvisitioner sendes automatisk til håndværkerne.

- Det er nemt og overskueligt at skelne mellem normalistandsættelse, misvedligehold, slid og ælde, og programmet beregner selv, hvem der skal betale for hvad.

Drift og vedligehold af modellerne

Hos 3XD digitaliserer vi ikke bare modellerne. Vi har også stort fokus på drift og vedligehold af de eksisterende modeller, så de hele tiden er opdaterede og aktuelle, og på den fortsætter med at skabe værdi. 

Når bygninger og boliger bliver renoveret eller ændret, vil der være stor værdi i at få de eksisterende modeller vedligeholdt, så de fortsat kan benyttes til genudbud og hjælpe jer med at revidere priserne.

Fordele ved 3XD digitalisering

- Nem administration da synsrapporten automatisk arkiveres i administrationssystemet

- Klare aftaler med håndværkere og leverandører, som sikrer en klar, effektiv og ensrettet proces omkring istandsættelsesarbejdet

- Færre udgifter til istandsættelse af fraflytterboliger og dermed besparelser til gavn for alle beboere

- Færre fejl ved manglende overholdelse af frister og fotodokumentation sikrer bedre bevisbyrde

- En tryg og effektiv servicering med øjeblikkelig dokumentation for de indgåede aftaler

- En lavere istandsættelsesregning

- Mindre papirarbejde da synet afsluttes på stedet

- Større sikkerhed for overholdelse af frister og bedre mulighed for dokumentation ved tvister med fraflytter

- En let og overskuelig brugerflade som alle medarbejdere kan betjene

Digitalisering af udearealer

3XD digitalisering af udearealer giver mange muligheder for effektivisering i driften. Digitaliseringen kan udføres i forskellige niveauer afhængig af boligadministrationens ønsker om udnyttelse. Ofte sker digitaliseringen med en lav grad af fysisk besigtigelse og i tæt samarbejde med den enkelte ansvarlige i afdelingen.

Derved opnår administrationen et stort udbytte til en økonomisk fordelagtig pris.

Opnå besparelser og effektivisering

Prisen på 3XD bolig- & bygningsdigitalisering er faldet i takt med produktudviklingen. Når den fordelagtige pris kombineres med driftsbesparelser på op til 40 % er tilbagebetalingstiden ofte under 2 år. Start nu og opnå hurtigt besparelser og effektivisering.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev