3XD leverer alle opgavetyper typer inden for video- og billedeoptagelse med droner. Alt fra store inspektionsprojekter til ad hoc-opgaver, som afhjælper den daglige drift. Billeder, film og data leveres i ét system, som hænger sammen med øvrige systemer fra InCom, 3XD og EG.

Anvendelsesmulighederne er mange.

 

 • Tag-, bygnings-, tagrende- og termisk inspektion
 • Præsentationsbilleder og udlejningsmateriale
 • Videooptagelser
 • Book en dronepilot til markvandring
 • Registrering ved byggesager og helhedsprojekter
 • Inspektion ved 1 og 5 års gennemgangaf byggesager
 • Billeder til forsikringsskader

 

 • Opmåling af udearealer, pleje- og beredskabsplaner
 • Landskabsanalyse og kortlægning (LAR-projekter)
 • Indsamling og integration af dronedata i bygnings- og landskabsmodeller (BIM)
 • 3D terræn- og overflademodeller
 • Skråbilleder og ortofoto
 • Kontrol af anlæg og solceller
Til tops