Drone Service

3XD leverer alle opgavetyper typer inden for video- og billedeoptagelse med droner. Alt fra store inspektionsprojekter til ad hoc-opgaver, som afhjælper den daglige drift. Billeder, film og data leveres i ét system, som hænger sammen med øvrige systemer fra InCom, 3XD og EG.

Vores kunder siger:

"Dronematerialet er et godt og retvisende materiale til at stadfæste bygningers tilstand, til at skabe overblik undervejs i en byggesag og generelt i den daglige drift. I Boligkontoret bruger vi dronebilleder til tilstandsvurdering af tage og bygninger, overblik over haver, drøftelser om brug af robotplæneklippere og til markedsføringsbilleder.

3XD's system giver et godt overblik og informative billeder, som let kan deles med andre både eksterne, funktionærer og projektledere i byggeafdelingen. Systemet er generelt let at arbejde med, da det er bygget op med samme indeling på selskab og afdeling, som vi kender fra vores administrative systemer."

- Adam B. Andersen - Driftssekretariatschef | BDK

Anvendelsesmulighederne er mange

 

 • Tag-, bygnings-, tagrende- og termisk inspektion
 • Præsentationsbilleder og udlejningsmateriale
 • Videooptagelser
 • Book en dronepilot til markvandring
 • Registrering ved byggesager og helhedsprojekter
 • Inspektion ved 1 og 5 års gennemgangaf byggesager
 • Billeder til forsikringsskader

 

 • Opmåling af udearealer, pleje- og beredskabsplaner
 • Landskabsanalyse og kortlægning (LAR-projekter)
 • Indsamling og integration af dronedata i bygnings- og landskabsmodeller (BIM)
 • 3D terræn- og overflademodeller
 • Skråbilleder og ortofoto
 • Kontrol af anlæg og solceller

Kontakt 3XD for mere information

 Projektleder Mikael Kirkegaard

+45 41 77 01 05

mikael@incom-it.dk

Til tops